Eebba Fiilmii "Mo'aa"


27 Jul 2021 | 01:30

Giddu Gala Aadaa Oromoo, Finfinnee

Fiilmii Afaan Oromoo haaraa mata duree "Mo'aa" jedhu qabu Waxabajjii 20 fi 27 bara 2013 (June 27 and July 4, 2021) waaree booda sa'aatii 7:30 irratti magaalaa Finfinnee, Giddu Gala Aadaa Oromootti ifatti eebbifamuun daawwiif ni dhiyaata.

Fiilmiin "Mo'aa" barreessaa fi Daayireektara cimaa kan ta'e Beekaa Uumaatin kan barreeffame yoo ta'u, Modeel Birtukaan Miidhagsaa dabalatee taatoota ciccimoo irratti hirmaataniiru.

Fiilmichi waggaa tokko dura kan hojjetame xumurame ta'uus, sababa weerara COVID-19 daawwannaaf dhiyaachu hin dandeenye.

Sagantaalee