Eebba Fiilmii 'Milkii'


18 Apr 2021 | 02:00

Giddu Gala Aadaa Oromoo, Finfinnee

Fiilmii Afaan Oromoo haarawaa garee 'Soliton' jedhamuun barreeffame garee 'Jabaa'tin kan qophaa'e

Sagantaalee