"Waraanni Kaabaa nagayaan akka hiikamuuf, TPLF haal-dureewwan sadi guutuu qaba" - Diinaa Muftii

6 months, 1 week ago 1609 Qoodi

Erga jalqabame waggaa tokko kan darbe waraanni kaaba Itoophiyaa nagayaan akka hiikamuuf yoo barbaadame, humnoonni ABUT (TPLF) haal-dureewwan sadi guuttachuu akka qaban dubbii himaan Ministeera Dhimma Alaa Diinaa Muftii ibsa har'a laataniin beeksisaniiru. Haal-dureewwan kunniin; humnoonni TPLF haleellaa akka dhaaban, naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa akka bahan, akkasumas seera qabeessummaa mootummaa Federaalaa akka fudhatan kan gaafatudha.

Dhimma haal-dureewwan kunneen ilaalchisee torban darbe Deetaan Ministira Ministeera Dhimma Alaa Redwaan Huseen fi Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa Geediyoon Ximotiyoos dippilomaatoota taa'umsa isaani Finfinneetti godhaniif himaniiru.

"Gama TPLF, danqaalee nageenyaaf gufuu ta'an yoo furaman mootummaan nageenyaaf qophiidha," kan jedhan Obbo Diinaa Muftiin, kanneen gareewwan waraanarra jiran mariisisuuf carraaqaa jiran akka jiraniifi hanga yoonaa garuu mariitti akka hin seenamne beeksisaniiru.

Maddi: Ethiopia Insider

Diinaa Muftii Waraana Tigraay TPLF

Odeessa kana irratti dabalata