"Ummatni Maqalee haleellaa meeshaalee gurguddoorraa of haa baraaru" - Koloneel Dajanee Tsaggaayee

1 year, 6 months ago 1497 Qoodi

Karaa adda addaan miseensota Humna Addaa fi Milishaa ABUT waliin wal waraanuun gara magaalaa guddoo naannichaa Maqalee imalaa kan jiru Raayyaan Ittisa Biyyaa magaalittirraa fageenya kiilomeetirii 70 irraa akka argamu beeksiseera.

Kaleessa ETV waliin turtii taasisaniin, "waraanni Adda Raayyaatti godhamaa jiru boqonnaa dhumaarratti argama" kan jedhan Qindeessaa Miidiyaa Addicha Koloneel Dajanee Tsaggaayee, "waraana gaararraa xumurree boqonnaa gadi buunurra argamna" jedhan.

"Amma booda waraana jiru kan Taankiiti" kan jedhan qindeessichi raayyaan jiru boqonnaa waraanaa "Maqaleetin taankiin marsuuf" dandeessisu irratti akka argamu ibsaniiru.

Yeroon kun "Ummata keenyaa Maqalee jiru haleellaa meeshaalee gurguddoorraa akka of baraaruu yeroo waamichi godhamudha" jechunis dubbataniiru.

Akka dubbii Koloneel Dajaneetti yoo ta'e, "Amma booda gara laafeessummaan hin jiru. Hawaasnis humna isa keessa dhokate jiruutin "Dirqamaan ofirraa fageessu fi 'narraa bahii nan ficcisiisiin' jechu qaba" jedhaniiru.

"Raayyaan Ittisa Biyyaa hanga ammaatti humna ABUT adda baasuun bifa ummata hin miine fi of eeggannoo guddaa qabuun tarkaanfii fudhachaa ture" kan jedhan Koloneel Dajanee Maqaleetti garuu akkas ta'u akka hin dandeenye beeksisaniiru.

Maddi: ETV fi 'Al Ain Amharic'

Itoophiyaa Maqalee Waraana TPLF Tigraay

Odeessa kana irratti dabalata