Tarkaanfii dhiheenya kana fudhatameen miseensonni 'ABO-Shanee' 142 ajjeefamaniiru jedhame

1 year, 8 months ago 920 Qoodi

Komiishinara Komiishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa haala nageenyaa Naannoo yeroo ammaa keessa jirtu irratti ibsa kennaniin tarkaanfii humna badii ABO Shaneetiin Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisootti gochi gara jabeenyaa qonnaan bultoota naannicha jiraatan irratti fudhatame asitti poolisiin Oromiyaa tarkaanfii humna kana qulqulleessuu cimsee itti fufeera jedhan.

Tarkaanfii dhiheenya kana fudhatameen, miseensonnii ABO Shanee 142 rukutamaniiru jedhan. 48 harkaaf harkatti qabamanii kan booji'aman yoo ta'u, 64 immoo erga bittinnaa'anii uummata keessa akka funaanaman ta'uu ibsaniiru.

Tarkaanfii dhiheenya kana bifa qindaa'een fudhatamaa jiruuf tumsi uummataa qooda ol'aanaa waan qabuuf, deeggarsi uummataa cimee itti fufuu qaba jedhan.

Torban lamaa asitti sochii bifa qindaa'een humna kana Oromiyaa keessaa qulqulleessuuf hojjatamaa jiruun hawaasa keessa mandheffatanii daggalatti ABO shanee hidhatee jiru kan deeggaran namoonni kuma 1fi 341 to'atamuu himuun, isaan keessaa namoonni 104 qabatamaan miseensota TPLF ta'uu adda baafneerra jedhan.

Meeshaaleen waraanaa boombii dabalatee 57 akkasumas rasaasni 681 to'achuu isaaniis Komiishinar Araarsaan miidiyaaf ibsaniiru.

Haala qabatamaa amma jiruun TPLF fi ABO Shaneen humna galma tokkoof hojjatan humna badii ta'uun beekamu qaba jedhan.

Maddi: OBN

ABO oromiyaa Poolisii_Oromiyaa

Odeessa kana irratti dabalata