ODUU: Yaada murtoo manneen barnoota haala itti deebi'anii banaman irratti mari'atame

1 year, 7 months ago 3770 Qoodi

Yaada murtoo manneen barnoota deebi'anii banaman irratti bakka Ministira Itti Aanaa Dammaqa Mokonniin fi hoggantoota Ministeera Barnoota argamanitti mari'atamaa jira.

Ministirri Barnoota Dr Injinar Getaahun Makuriyaa haala manneen barnoota deebi'anii banaman irratti ibsa laataniiru.

Haaluma kanaan:

- Marsaa jalqabaan Onkololeessa 9/2013 manneen barnoota aanaalee fi gandoota baadiyyaa argaman banamanii barnoota akka eegalan

- Marsaa lammaffaan Onkololeessa 16/2013 manneen barnoota magaalota godinoota fi naannolee hunda keessatti argaman barnoota akka eegalan

- Manneen barnoota magaala Finfinnee fi Godina Addaa Naannawaa Finfinneetti argaman Onkololeessa 30/2013 barnoota akka eegalan yaada murtoo dhiyaateera.

Akkasumas qormaata biyyoleessaa kutaa 8ffaa Sadaasa 22 fi 23 kan kennamu yoo ta'u, qormaatarra taa'uu kan danda'an barattoota kutaa 7 xumurani fi seemisteera 1ffaa kutaa 8 kan xumuran ta'u eerameera. Kan kutaa 12ffaa ammoo Sadaasa 28 - Muddee 01 bara 2013 akka kennamu yaada murtoo dhiyaateera.

Gama kaaniin Dhaabbilee Barnoota Olaanoo hanga Fulbaana 25/2013 humna barattoota keessummeessu isaani beeksisuun warreen qophii gahaa taasisan Fulbaana 25 eegalee barattoota waamu akka danda'an kallattiin kaa'ameera. Eebbifatootaaf dursa akka kennamus eerameera.

Maddi: ENA

qormaata Barnoota MinisteeraBarnoota

Odeessa kana irratti dabalata