ODUU: Itoophiyaa keessatti guyyaatti lubbuun namoota 31 sababa 'HIV/AIDS' darba jedhame

1 year, 5 months ago 804 Qoodi

Weerarri HIV/AIDS erga addunyaarra dhalate waggaa 40 lakkoofsiseera. Waggoottan kana keessatti namoonni miiliyoona 32.7 sababa vaayirasichaan lubbuu isaani dhabaniiru. Itoophiyaa keessatti ammoo waggaatti lubbuu namoota 14,000 ol akka darbu Biiroon Ittisa fi To'annoo HIV Federaalaa ibsaniiru.

Itoophiyaatti yeroo ammaa kana namoonni kuma 669 vaayirasicha waliin jiraachaa kan jiraatan yoo ta'u, guyyaatti namoonni 31 sababa vaayirasichaan lubbuu isaani akka dhaban Daayrektara Kominikeshinii Biirichaa Obbo Daani'eel Batra himaniiru.

Qorannoo Dhaabbata Fayyaa Addunyaa bara 2019 hojjete akka mul'isuutti addunyaarra namoonni miiliyoona 38 ta'an vaayirasicha waliin jiraachaa jiru. Bara qorannoon kun baheetti namoonni haaraa miiliyoona 1.7 vaayirasichaan kan qabaman yoo ta'u, namoonni kuma 690 lubbuu isaani darbeera.

Har'a Muddee 01/2020 sadarkaa idil addunyaatti guyyaan farra HIV/AIDS dhaadannoo "HIV/AIDS ittisuuf walta'iinsa idil addunyaa itti gaafatamummaa walooti" jedhuun kabajameera.

Maddi: Addis Zeybe

Fayyaa HIV-AIDS Itoophiyaa

Odeessa kana irratti dabalata