Obbo Lammaa Magarsaa tibbana VOA Afaan Oromoo waliin gaaffiif deebii taasisaniiru?

9 months, 3 weeks ago 4371 Qoodi

Tibbana Pirezdaantii Naannoo Oromiyaa fi Ministira Ittisaa duraanii Obbo Lammaa Magarsaa VOA Afaan Oromoo irratti dhiyaachuun gaaffiif deebii taasisaniin "waa'ee mootummaa cee'umsaa ilaalchisee maqaan koo karaa hin taaneen ka'aa jira" jedhaniiru jechuun odeeffannoo tamsa'aa jiru dhugaarra kan fagaate akka ta'e fi inumaayyuu Obbo Lammaan VOA irratti akka hin dhiyaanne dhaabbatichi beeksiseera.

Tibbana miidiyaa hawaasaa irratti mootummoota Ameerikaa fi Awuroppaa Itoophiyaa keessatti mootummaa cee'umsaa hundeessuuf hojjechaa akka jiranii fi kanumaaf Obbo Lammaan hogganaa mootummaa cee'umsaa kana akka ta'an odeeffannoo tamsa'aa ture ilaalchisee Obbo Lammaan VOA Afaan Oromoo irratti dhiyaachuun oduu kana haalaniiru jedhame ture.

Haata'u malee VOAn akka beeksiseetti, Obbo Lammaan VOA waliin gaaffiif deebii tibbana godhan akka hin jirre fi isaan argachuufis yaaliin akka hin taasifamne ibseera.

Lammaa Magarsaa VOA Afaan Oromoo