Obbo Battee Urgeessaa 'hidhamtoota jeequmsaan hiiksisuuf yaaluu'n shakkamanii mana murtii dhiyaatan

1 year, 1 month ago 758 Qoodi

Guyyaa afur dura Bitootessa 11 bara 2013 ALI mana hidhaa Buraayyuutti waayiloota isaani mana hidhaa jiran gaafachuuf bakka deemanitti to'annoo jala kan oolan itti gaafatamaan sab-quunnamtii ABO tibbana qabamanii hidhaman obbo Battee Urgeessaa waayillan isaanii waliin guyyaa kaleessa Bitootessa 14 bara 2013 ALI mana murtii Buraayyuutti dhiyaachuu Gaazixeessaa fi qondaalli ABO obbo Waaqoo Noolee fuula miidiyaa hawaasaa isaan barreesse.

Akka Waaqoo Noolee Qondaalli ABO ibsetti Obbo Battee Urgeessaa, Gafarsoo Dabalaa, Konkolaachisaa Wandasan Abdulqaadir mana murtiitti dhiyaataniiru jedhe.

Hidhamuu Itti-gaafatamaa Sub-qunnamtii kana ilaalchisuun tibbana dhaabni isaani Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) ibsa balaaleffannaa baasee ture.

Guyyaa kaleessaa mana murtiitti poolisiin yeroo dhiyeessu, Obbo Battee fi konkolaachisaa isaani obbo Gafarsoo irratti poolisiin shakke jedhee dhiyeesse "hidhamtoota mana hidhaa Buraayyuu jiran akka isaan jeeqanii fi jeeqsisee isaan baasuuf yaalii godheera kan jedhuu fi WBO waliin hidhata godhatanii hojjetaa jiru" jechuun mana murtii irratti poolisiin himuun beellamni dabalataa qorannoof akka isaaf kennamu gaafateen manni murtii magaalaa Buraayyuus himata poolisiin dhiyyeesseef beellama dabalataa guyyoota sagal booda gaafa Bitootessa 23/2013 tti kenneera.

Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) sababa miseensota heddu jalaa hidhamanii jiraniifi waajjira muummee Gullalleetti argamu dabalatee waajjiraalee hunda jalaa cufamu ibsuun filannoo biyyaaleessaa marsaa 6ffaa bara 2013 gaggeeffamuuf karoorfameerra akka hin hirmaanne ibsuusaa ni yaadatama.

Mana Murtii Dhaddacha Battee Urgeessaa ABO

Odeessa kana irratti dabalata