Ministirri Fayyaa Itoophiyaa filannoo gaggeessuun ni danda’ama jechuun yaada dhiyeessan

1 year, 10 months ago 1132 Qoodi

Ministirri Fayyaa Itoophiyaa Dr Liyaa Taaddassaa, filannoo biyyaaleessaa gaggeessuun ni dana’ama jechuu har’a Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatiif gabaasa dhiyeessuu FBCn gabaaseera.

Ministirittiin gabaasa gabaabaa mana marichaatiif dhiyeessaniin, seera naamusa filannoo, danbiifi qajeelfamoota raawwii ittisa Covid-19 hubannoo keessa galche qopheessuudhaan filannoo biyyaaleessaa gaggeessuun ni danda’ama jedhan.

Adeemsa akkanaa keessatti bakkeewwan tokko tokkootti weerarri dhukkubichaa olaanaan yoo mudate, haala addatti ilaalamu akka qabaatu hubannoo keessa galchuudhaan qopheessuu akka barbaachisu Dr Liyaan gabaasa isaaniin himan.

Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa 6ffaa kanaan dura Hagayya keessa gaggeeffamuuf ture sababa weerara koronaavaayirasiif yeroo hin beekamnetti dabarfamee ture.

Maddi: FBC & BBC

MinisteeraFayyaa Filannoo Itoophiyaa

Odeessa kana irratti dabalata