Manneen murtii Oromiyaa Fulbaana 21,2013 eegalee hojii isaanii idileedhan ni jalqabu

1 year, 10 months ago 660 Qoodi

Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa akka beeksisetti sababii dhibee vaayrasii koroonaa fi boqonnaa abbootii seeraatin manneen murtii gamisaan cufamanii turan Fulbaana 21,2013 irraa jalqabee hojii isaanii idileedhan ni eegalu.

Abbootiin seeraa fi hawaasni manneen murtii naannichaas kana quba qabaachuu beeksiseera.

Dhibee COVID-19 irraa of eegaa, haqaan ummata tajaajiluu fi hojii milkaa’ina qabu hojjechuuf ni tattaaffatamas jedheera manni murtichaa.

oromiyaa ManaMurtii Haqaa

Odeessa kana irratti dabalata