Magaalaa Naqamtee keessatti misirroon tibbana fuudhe du'e argame

4 months ago 1649 Qoodi

Lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti misirroon guyyaa lama dura cidha godhate ture du'e reeffisaa argame.

Misirroon Gammachuu Moosisaa jedhamu Sanbata darbe jechuun Adooleessa 25, 2013 sirna gaa'elaa isaa raawwatee, maatii fi hiriyyoota isaa waliin gammachuu isaa qooddate erga bule booda borumtaa isaa (Wixata) gara mana maatii misirroo fuudheetti deemuuf qoqqophaa'aa osoo jiru giddutti naannoo sa'aa 5:00tti mi'a bituuf akkuma manaa baheen osoo hin deebi'iin achi buuteen isaa dhabame ture.

Dhimmi kun miidiyaa hawaasaa irratti dubbatame ijoo dubbii erga ta'e booda barbaacha taasifameen dargaggoon kun har'a naannoo Haroo Soorgaa jedhamutti reeffi isaa argameera.

Miidiyaalee hawaasaa irratti du'aatii dargaggoo Gammachuutif "qaama eenyummaan isaa hin beekamneen butame ajjeefamu" irraa jalqabe sababoota adda addaa ka'aanis haala kamiin akka du'e hanga gabaasa kana qophaa'utti waan ifa ta'e hin jiru.

Yakka ajjeechaa Naqamtee

Odeessa kana irratti dabalata