Joo Baayidan fi ittaantuun isaanii Kaamaalaa Haris kakuu seenuun aangoo fudhatan

1 year, 4 months ago 776 Qoodi

Maanguddoon ganna 78 Joo Baayidan Pireezidantii US 46'ffaa ta'uun Kaapitol Hiilitti waadaa galan. Kamaalaa Hariis ammoo dubartii jalqabaa Itti aantuu pireezidantii US ta'uun waadaa galaniiru.

Filannoo Pireezidantummaa Ameerikaa Sadaasa darbe gaggeeffameen Doonaald Tiraampiin injifachuun kan filataman Joo Baayidan guyyaa Roobii waadaa galuu isaaniin dura torbanootni turan muraasni ce'eumsa aangoo kanatti qormaata jabaa ta'anii ture.

Doonaald Tiraamp bu'aan filannoo waan waliin dhahameef hin fudhadhu jechuun hanga yeroo dhiyootti aangoo dabarsuuf rincica agariisaa turan.

Amajjii 6 darbe ammoo guyyaa koongireesiin injifannoo Baayidan mirkaneessu haleellaa deeggartootni Tiraamp raawwatan haala nageenyaa ce'uumsa aangoo ittii yaaddessaa godheera.

Baayidaniin kan filataman Kaamalaa Hariis seenaa US keessatti Pireezidantii itti aantuu dubartii kan jalqabaa ta'uun waadaa galaniiru.

Doonaald Tiraamp ganama har'aa sirna waadaa galuu Baayidan irratti osoo hin argamiin, ganamaan gara qe'ee isaanii Filooridaatti godaananiiru.

Kana gochuu isaaniinis seenaa waggoota 150 biyyattii keessatti pireezidantii jalqabaa ta'aniiru.

Pireezidantii itti aanaan Tiraamp, Maayik Peens garuu sirna kanarratti argamaniiru.

Sirna waadaa galuu akka durii namni kumoota hedduun lakkaa'amu irratti hin argamne kana irratti, Pireezidantii duraanii Baaraak Obaamaa dabalatee namootni beekamoon hedduun argamaniiru.

Baayidan ''Guyyaan kun guyyaa Ameerikaanootaa, guyyaa Dimookrasiiti'' jechuun erga waadaa galanii haasaa isaanii jalqabaniiru.

Dimookraasiin injifateeras jechuun dubbatan. Wanti ijaaramu, wanti suphamu hedduun jira jechuunis himan.

Maddi: BBC

Ameerikaa Joo_Baayidan Kaamaalaa_Haris Donaald_Tiraamp

Odeessa kana irratti dabalata