"Hidhattoonni Amaaraa ummata Oromoo Walloo irratti yakka waraanaa raawwataniiru" - OPP

1 year, 4 months ago 1324 Qoodi

"Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa godina addaa Oromootti mudateen miidhaa ulfaataan lubbuu fi qabeenya lammiilee nagayaa irra gahuu hubannee jirra," kan jedhe ibsi Paartiin Badhaadhinaa Oromiyaa baasee kun, maddi rakkoo kanaa finxaalessummaa fi siyaasa shiraa akka ta'eefi hidhattoonni mootummaa naannoo Amaaraa badii dhaqqabe keessatti qooda olaanaa fudhachuun ifa bahuusaa ibseera.

"Paartiin Badhaadhinaa Oromiyaa yakki hamaan Paartii finxaalessaa fi hooggantoota mootummaa naannoo Amaaraa muraasaan qindeeffame kun ummata obboleewwan Amaaraa fi Oromoo kan hin ilaallanne ta'uu bareechee hubata" kan jedhe ibsi OPP kun, ummanni Oromoo finxaaleyyiin abdii kutatan Oromiyaa keessatti jeeqama kaasuuf shira siyaasaa kan xaxan ta'uu hubatee, obboleewwan Amaaraa fi Oromoo naannoo Amaaraa godina addaa Oromoo keessa nagayaaf jaalalaan waliin jiraachaa turan, ajandaan waraanaa kan finxaaleyyii biyya diiguu barbaadanii ta'uu hubatanii yoomiyyuu caalaa tokkummaa isaanii cimsachuun nagayaa fi obbolummaaf akka dhaabbatan gaafateera.

Paartiin Badhaadhinaa Oromiyaa ibsa kana irratti qabxiilee 4 armaan gadiin tarreeffaman kaaseera.

1. Ummanni Amaaraa fi ummanni Oromoo obboleeyyan bara rakkoo fi baldhinaa waan ta'aniif, "shira siyaasaa itti gaafatamummaa hin qabne, kan aangoof jecha ummata obboleeyyan wal nyaachisuuf xaxamaa jiru" paartichi cimsee balaaleffateera.

2. Naannoo Amaaraa godina addaa Oromoo keessatti haleellaan hidhattoonni naannichaa saba Oromoo irratti raawwataniin lammiileen nagayaa danuun kan ajjeefaman yoo ta'u, qabeenyi guddaanis saamichaa fi gubataaf saaxilamuu ibsuun, Paartiin Badhaadhinaa Oromiyaa yakka hamaa hidhattoonni mootummaa Amaaraa lubbuu fi qabeenya lammiilee nagayaa irratti raawwatan kana hadheeffatee akka balaaleffatu ibseera.

3. Shira dhiiga lammiilee nagayaa dhangalaasuun siyaasa nagaduuf xaxameen kan ajjeefame fi kan manni irraa gubate Oromoota fayyaaleyyii nagaan jiraatanii dha kan jedhe paartichi, Haa ta'u malee, ABO-Shaneen godina addaa Oromoo keessa akka hin jirre otoo beekamuu, dhugaa ummata miidhamee awwaaluuf jecha ummata nagayaa ABO-Shaneetti moggaasuun fudhatama akka hin qabne addeesseera.

4. Hidhattoonni mootummaa naannoo Amaaraa lammiilee meeshaa maleeyyii ajjeesuun, jaarsota araara lallaban ajjeesuun, manneen jiraattotaa gubanii dubartii fi daa'imman balaaf saaxiluu fi madoo yaalaaf deeman ajjeesuun yakka waraanaa ummata Oromoo Walloo irratti raawwataniiru kan jedhe Paartiin Badhaadhinaa Oromiyaa, yakkamtooti kunniin seeraaf akka dhiyaatan cimsee gaafachaa haalicha itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu ibseera.

oromiyaa Amaaraa Paartii Badhaadhinaa Oromiyaa Walloo

Odeessa kana irratti dabalata