Gullisootti namoonni nagaa haala 'suukkanneessaan ajjeefaman' - MNO

1 year, 9 months ago 1301 Qoodi

Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisootti namoonni nagaa lakkoofsi isaanii hin ibsamne haala suukkanneessaan hidhattootaan ajjeefamuu Mootummaan Naannoo Oromiyaa hime.

Ajjeechaan kun loltoota 'ABO Shaneetiin' Dilbata Sadaasa 01 bara 2020 Aanaa Gullisoo ganda Gaawwaa Qaanqaatti raawwate jedhan Itti Gaafatamaan Biiroon Dhimmoota Komunikeeshinii Oromiyaa.

Ajjeechaan kun gocha shororkeessummaa ta'uu fi dukkana daheeffatamee kan raawwatame ta'uus himeera.

''ABO Shanee namoota nagaa wal gahii waamuun bakka tokkotti walitti qabuun gidduutti meeshaa dhoosan. Lakkoofsi namoota du'anii baay'ee akka tahe ni ka'a. Amma lakkoofsa namoota du'anii adda baafachaa jirra'' jedhan Obbo Geetaachoon.

Obbo Geetaachoon gochaan kun kan raawwate jiraattota irrattidha malee hojjettoota mootummaa ykn qaama hidhate irratti miti. Namoota walitti qabanii boombiidhaan gubuun maaliif akka barbaachise nuuf hin galle jedhan. Itti dabaluun qaamuma hidhate wal gahicha waametu gidduutti ''boombii darbate jechuu dhageenye'' jedhan.

Obbo Geetaachoon gochaa kana kan raawwate qaama hidhatee naannicha keessa socho'aa ture ABO Shaneedha'' jedhan.

Sa'aatiin walitti qabamanis gara galgalaa gara sa'a 11:00 hanga 12:00 gidduu eegalee akka tahe dhageenye jedhan.

Bakki isaa aanaa Gullisoo keessaa naannoo baadiyaattidha jedhan.

Wal gahicha deemuunis yeroon isaas sirrii hin turre jedhanii Obbo Geetaachoon.

Namoonni meeqa akka ajjeefaman, haala kamiin akka ajjeefamanii fi eenyummaa namoota ajjeefamanii ibsi kun waan jedhe hin qabu.

Haa ta'u malee "lammiilee nagaan haala suukanneessaadhaan bakka tokkotti wareegamaniiru" jedha.

Mootummaan tarkaanfii humnoota gocha kanarratti fudhachaa jiru cimsee kan itti fufu ta'uus ibsi kun akeekeera.

Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr Abiy Ahimad ajjeechaa Wallagga Lixaatti raawwate kana ilaalchisuun Feesbuukii isaanii irratti ''haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffachuun lammiilee Itoophiyaa irratti fudhatamaa jiru na gaddisiiseera'' jechuun barreessan.

''Diinonni Itoophiyaa yookiin nuti bulchuu qabna ykn biyyi hin jiraattu'' jechuun ka'aniiru jechuun barreessan.

Dr Abiy bakka haleellaan kun itti raawwatetti qaamonni nageenyaa bobba'uun tarkaanfii fudhacha akka jiranis himaniiru.

Pireezidantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa ajjeechaa raawwatame kana balaaleffatanii "namoota lubbuu isaanii qaalii dhabaniif gadda natti dhagaa'ame ibsuun barbaada" jedhan.

Pireezidantichi ibsa isaaniin gochi kun 'shira uummata biyyattii wal nyaachisuuf' ABO Shanee fi Wayyaaneen raawwatamaa jiru ta'uu eeruun, shira kanaan Itoophiyaan hin diigamtu jedhaniiru.

Wallagga Lixaa keessatti yeroo garaagaraatti ajjeechaan namoota nagaa irratti akka raawwataa ture himamaa ture.

Godinaalee Wallaggaa keessa qaamni hidhatee fi WBO duraanii irraa adda cituun bosonatti hafe kan socho'u yoo tahu ajjeechaa yeroodhaa gara yerootti raawwatuuf mootummaan qaama kana himataa ture.

Gabaasni Aminesti Internaashinaal dhiyeenya gabaasa baaseen ammoo ajjeechaa namoota nagaa irratti Wallagga Lixaatti raawwataa tureef humni waraanaa mootummaas harka keessaa qabaachuu eera.

Wallagga Lixaa keessa humni waraanaa mootummaa oppireeshinii gaggeessaa akka jiruufi qaama hidhatee socho'u kana dhabamsiisaa akka jiru mootummaan himaa ture.

Waggoota lamaan darbaniif garuu rakkoon nageenyaa Wallagga Lixaa keessaa furmaata waaraa hin arganne.

Maddi: BBC

ajjeechaa oromiyaa TPLF Gullisoo ABO

Odeessa kana irratti dabalata