Dr Dabratsiyoon G/Mikaa'el haleellaa Misaa'ela Asmaraatti raawwatame mirkaneessan

1 year, 7 months ago 1986 Qoodi

Pirezdaantii Naannoo Tigraay Dabratsiyoon G/Mikaa'el (PHD) kaleessa galgala magaala Asmaraarratti haleellaa Misaa'ela raawwatameera oduu jedhu mirkaneessaniiru.

Pirezdaantichi gaaffiif deebii 'Associated Press (AP)' waliin taasisaniin, haleellaa Misaa'ela gaggeeffamu mirkaneessanii, Misaa'ela meeqa gara Asmaraatti akka dhukaasan garuu hin ibsine.

Haata'u malee haleellaa kana ilaalchisee hanga ammaatti gama Eertiraatin wanti jedhame hin jiru.

ABUT dheengadda galgala magaalota Baahirdaar fi Gondaritti haleellaa erga taasise booda guyyaa kaleessa TV naannichaa irratti kan dhiyaatan miseensa hoji raawwachiistuu ABUT obbo Getaachoo Raddaa Asmaraan magaalaa xiyyeeffannoo haleellaa humna ABUT keessa jirtu akka taate himanii akka turan ni yaadatama.

Itoophiyaa Waraana TPLF Eertiraa Tigraay

Odeessa kana irratti dabalata