Baankiin Gadaa Adooleessa 29, 2013 akka hundeeffamu ibsame

4 months ago 454 Qoodi

Baankiin Gadaa Adooleessa 29, 2013 akka hundeeffamu Boordiin baankichaa ibseera. Baankiin Gadaa miseensoota aksiyoonaa baankicha ta'aan namoota kuma 27 horachuu ibsameera.

Boordichi har'a ibsa miidiyaaleef laateen hundeeffamni baankichaa Adooleessa 29, 2013 Magaalaa Finfinnee hoteela Iskaay laaytittii akka gaggeeffamu himeera.

Baankiin Gadaa ulaagalee irraa barbaachisuu guutachuun baankii biyyooleessa Itoophiyaarraa eyyamaa argachunis himameera.

Baankiin Gadaa hanga ammatti maallaqa kaffalamee qarshii miiliyoona dhibba 5 fi miiliyoona 50 fi qarshii biiliyoona 1.3 ammoo waadaa galameera.

Jalqabiin baankicha qonnaan bultoota hojii misooma Gannaalee Dawoo ka'aan bu'uura kan godhate ta'uus, yeroo hamma miseensoota hedduu horateera.

Hundeeffama baankichaarrattis Abbooti Gadaa, hoggontoonni mootummaa federaalaa fi Abbooti aksiyoonaa 500n kan hirmaatan ta'uu boordiin baankicha beeksiseera.

Baankichi akkuma eyyamaa daldalaa Ministeera daldalaa fi indaastirii irra argaten damee isaa kutaalee biyyatti hundatri kan banuu ni ta’aas jedhameera.

Maddi: FBC

Diinagdee Baankii Gadaa

Odeessa kana irratti dabalata