Ameerikaan gargaarsa maallaqa Dhaabbata Fayyaa Addunyaaf (WHO) kennitu dhaabde

2 years, 1 month ago 837 Qoodi

Preezdaantiin Ameerikaa Donaald Traamp, Dhaabbatni Dr Teedros Adhaanomin durfamu (Dhaabbata Fayyaa Addunyaa) vaayirasii Koronaa jalqabumarra dhaabsisuuf odeeffannoo gahaa hin kennine, vaayirasichi miidhaa akka geessisu Ogeessota Tikaa Ameerikaa dursani akeekkachiisanis nama isaan dhagahuu hin arganne jechuun biyyattiin gargaarsa maallaqa dhaabbatichaaf kennaa ture dhaabu ishee ibsa tamsaasa kallattiin kennanin beeksisan.

Haaluma kanaan dhaabbatichi maallaqa Ameerikaarra waggaa waggaan argachaa ture (dolaara miiliyoona 500) irraa hafaa jechuudha.

"Vaayirasichi jalqaba yeroo uumamu Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa balalii gara Chaayinaa godhaman akka hin dhaabanne watwaachaa ture. Nuti balalii gara Chaayinaa gochaa turre dhaabuun lubbuu lammilee heddu baraarrerra. Dhaabbatichi odeeffannoo dogoggora Chaayinaarra argateen vaayirasichi addunyaarra akka tamsa'u godheera. Kanaafis gaafatamu qaba. Nutis yeroof gargaarsa dhaabbatichaaf kennaa turre dhaabneerra." jechuun dubbatan.

Ameerikaatti vaayirasichaan hanga ammaa namoonni 600,000 ol yoo qabaman, lubbuun namoota 25,000 ol darbeera.

WHO Ameerikaa

Odeessa kana irratti dabalata