"Waraanni Kaabaa nagayaan akka hiikamuuf, TPLF haal-dureewwan sadi guutuu qaba" - Diinaa Muftii

Erga jalqabame waggaa tokko kan darbe waraanni kaaba Itoophiyaa nagayaan akka hiikamuuf yoo barbaadame, humnoonni ABUT (TPLF) haal-dureewwan sadi guuttachuu akka qaban dubbii himaan Ministeera Dhimma Alaa Diinaa Muftii ibsa har'a laataniin beeksisaniiru. Haal-dureewwan kunniin; humnoonni TPLF haleellaa akka dhaaban, naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa akka bahan, akkasumas seera qabeessummaa ...

Sagantaalee

View all

Popular Articles

View all

Dhugummaa suuraawwan midiyaalee hawaasaarratti maxxanfaman akkamiin mirkaneeffanna?

Guyya guyyaan odeeffannoowwan heddu barreeffamaan, suuraan akkasumas suur-sagaleen gama miidiyaalee

Read more